فیلم نحوه صحیح ماساژ شکمی در نوزاد و درمان طبیعی کولیک

فیلم نحوه صحیح ماساژ شکمی در نوزاد و درمان طبیعی کولیک

کولیک یا قولنج در نوزادان به عنوان یک دوره قابل پیش بینی و دنباله دار از پریشانی و بی قراری همراه با گریه های شدید شرح داده شده است. اغلب افرادی که به تازگی صاحب فرزند شده اند این حالت ها را در نوزاد خود مشاهده می کنند.

(۳۵۰)