راه های پیشگیری از سرطان

دیدن این ویدیو را به شما پیشنهاد می کنیم.

پیشگیری از سرطان به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که می‌تواند احتمال بروز بیماری سرطان را کاهش دهد. بسیاری از سرطانها قابل پیشگیری اند. بیماری‌های سرطان اگر به موقع تشخیص داده شوند قابل درمان هستند. در حال حاضر بسیاری از سرطانها چون زود تشخیص داده می‌شوند می‌توان بیمار را تا حد زیادی زنده نگه داشت و بیمار می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد این کار با انجام خود آزمایی و غربالگری امکان‌پذیر است.

در تصویر زیر  نیز با ١٠ گام موثر و عملی برای پیشگیری از سرطان آشنا شوید؛

 

49006_orig

(۱۱۲)