روش جالب دکتر برای آمپول زدن این بچه | فیلم

روش جالب دکتر برای آمپول زدن این بچه

روش جالب یک دکتر برای آمپول زدن به یک کودک را در این ویدیو مشاهده می کنید. کاشکی همه دکترها ( به خصوص دکتر کودکان) همینطوری باشند.

(۲۴۱۲)


2,412
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>