روش جالب دکتر برای آمپول زدن این بچه | فیلم

روش جالب دکتر برای آمپول زدن این بچه

روش جالب یک دکتر برای آمپول زدن به یک کودک را در این ویدیو مشاهده می کنید. کاشکی همه دکترها ( به خصوص دکتر کودکان) همینطوری باشند.

(۳۷۵۷)