استفاده از واقعیت مجازی در آموزش پزشکی+فیلم

شرکت مایکروسافت ویدیویی از نحوه استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی‌اش که هولو‌لنز نام دارند، در دانشگاه کیس وسترن برای آموزش به دانشجویان پزشکی منتشر کرده‌است. براساس این ویدیو دانشجویان پزشکی می‌توانند در اطراف یک مدل مجازی آناتومیک از بدن انسان راه بروند تا استخوان‌ها، ماهیچه‌ها و اندام‌ها را بدون حضور واقعی بدن انسان با جزئیات دقیق مشاهده کنند. همچنین با استفاده از این عینک‌ها می‌توان موقعیت‌هایی را شبیه‌سازی کرد که پزشکان آینده بتوانند با استرس و نگرانی کمتری به آزمایش‌های مختلف دست بزنند زیرا در محیط هیچ بیمار زنده‌ای وجود نخواهد‌داشت تا در اثر اشتباه پزشک جانش به خطر بیافتد.

(۹۷)


97
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>