بهره بردای از پیشرفته ترین دستگاه نقشه برداری قلب در کشور | فیلم

با بهره بردای از پیشرفته ترین دستگاه نقشه برداری قلب، گامی بزرگ در درمان نارسایی فعالیت قلب در کشور برداشته شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب گفت: این دستگاه کاربرد تشخیصی و درمانی دقیقی برای کمک به بیماران دچار آریتمی قلبی دارد.

دکتراسلامی گفت :در این بیماری یک یا چند کانون غیرطبیعی در قلب شروع به فعالیت کرده و امواج الکتریکی را به سایر قسمت‌های قلب فرستاده و مانع از فعالیت طبیعی آن می‌شود.

وی افزود:‌ با استفاده از دستگاه نقشه‌برداری قلب می‌توان با دقت نزدیک به ۱۰۰درصد، محل بروز نامنظمی را تشخیص و از طریق امواج رادیویی آن را از بین برد.

(۸۳)