بیماری عصبی که استیون هاوکینگ به آن مبتلاست | فیلم

بیماری ALS عدم تغذیه ماهیچه ها یه بیماری سیستم عصبی است که به سلول های عصبی حمله کرده و سبب تخریب آنها می شود. یکی از مشهورترین افرادی که به این بیماری مبتلاست، استیون هاوکینگ دانشمند معروف انگلیسی است. در این ویدئو با حقایق بیشتری درباره این بیماری آشنا می شوید.

منبع : ایسنا

(۱۱۶)