فنگ شویی و نقش فوق العاده آن در زندگی | فیلم

فنگ شویی چیست ؟

به کمک فنگ شویی فضای داخلی خانه را اصلاح کنید و انرژی های مثبت را به جریان اندازید. خانه شما از این پس مظهر آسایش، آرامش و نشاط خواهد بود. فنگ شویی در لغت به معنای آب و باد است و به هنر چیدمان محیط برای ایجاد تعادل و هماهنگی بهتر میان انرژی هایی که ما را احاطه کرده اند گفته می شود. اصول فنگ شویی با زندگی های پراضطراب و خانه های مدرن ما مطابقت دارد.

اشیا را تلنبار نکنید

اشیای غیرلازم را حذف کنید تا شاهد تجدید حیات و جریان انرژی و فوران نیرو در رگ های زندگی تان باشید. این یک لطف عملی، محسوس و ملموس است که می توانید در حق خود روا دارید.

چهار ویژگی اشیای تلنبار شده:

▪ مورد استفاده نیستند یا دوستشان ندارید.

▪ نامرتب و نامنظم اند

▪ برای یک محیط کوچک، زیادند

▪ هر چیز ناتمام

حفظ اشیای زائد در گوشه و کنار منزل می تواند تأثیر مخربی داشته باشد. در خانه خود کشوی مخصوص نگهداری اشیای زائد داشته باشید. لازم نیست مرتب باشد هدف از وجودش پالایش انباشتگی است. جایی برای حفظ و نگهداری از متعلقات شما تا مابقی فضای خانه تابناک، گشاده و انرژی در آن سیال و در حرکت باشد نه راکد و ایستا.

اتاق خواب شما انباری نیست. درست نیست که رایانه، دوچرخه ورزشی، وسایل شکسته و اشیایی که استفاده نمی کنید را در این اتاق بگذارید. انباشتگی در اتاق خواب ممنوع است. انرژی نامطلوبی پیرامون لباس های چرک حرکت می کند. هرگز سبد لباس های چرک را در اتاق خواب نگذارید. دست کم هفته ای یکبار ملافه ها را بشویید و عوض کنید تا انرژی تان پاک و سرشار از طراوت و نیروی حیات شود.

بهترین چیزی که در کشوی تخت خواب می توانید نگهدارید ملحفه ها و حوله های تمیز یا لباس خواب و سایر البسه کاملاً تمیز است.

انباشتگی در کمدها و گنجه ها همچون مشکلاتی در حال تعلیق، منتظرند

بعضی افراد حتی لباس هایی را که در ۲۰سال گذشته نپوشیده اند نگه می دارند. بهانه شان این است که اگر آنها را به اندازه کافی نگهدارند دوباره باب روز می شود. اگر آن لباس را سال گذشته نپوشیده اید، رهایش کنید و طی این مدت اگر تمایل به پوشیدن لباس نداشته اید زمان آن لباس به سر رسیده است.

پارکینگ، انباری اشیای بی مصرف نیست

گاراژ و پارکینگ خودرو، محوطه محبوب معتادان انباشتگی است. مکانی برای حفظ قطعات ماشینی که دیگر صاحبش نیستید. از گاراژ می توان برای نگهداری اشیا استفاده کرد اما اشیایی که دوستشان دارید و از آنها استفاده می کنید فضای مرتب و منظم پارکینگ می تواند شادی بخش باشد.

جای انبار کردن اشیا در کشورهای مختلف، فرق دارد

در استرالیا مردم دوست دارند اشیا را در پارکینگ منزل یا یک انباری در زیرزمین روی هم تلنبار کنند. در انگلستان اتاق زیر شیروانی یا سرداب، در ایرلند گلخانه یا حیاط خلوت پشت ساختمان و در آمریکا در همه گوشه و کنار محل تلنبار کردن اشیاست.

کتاب های کهنه را نگه ندارید

چسبیدن به کتاب های کهنه مشکلی همگانی است. اما مشکل چسبیدن به کتاب های کهنه این است که به شما اجازه نمی دهد فضایی برای آرمان ها و اندیشه های نو بیافرینید. کتاب هایتان نمایانگر عقاید و باورهای شما هستند. وقتی که کتاب های زیادی در قفسه های کتابخانه خود دارید در عقاید و باورهایتان مصر می شوید و مانند کتاب های کهنه و قدیمی تان انرژی بو گرفته و پوسیده ای از وجودتان می تراود.

هدیه هایی را که دوست ندارید، نگه ندارید

هدایایی را که دوست ندارید رها کنید. آنچه را که دوست دارید دارای انرژی نیرومند و درخشان و تابناک است و هدایایی که دوستشان ندارید دارای انرژی متعارض و ناراحت کننده ای است که موجب می شود شادابی وجودتان کاهش یابد. در واقع در خانه تان انرژی تیره ای تولید می کند.

ورودی خانه

ورودی، فضای ارتباطی بین دنیای بیرون و آشیانه گرم و نرم شماست. در این مکان است که افراد و انرژی ها داخل و خارج می شوند. از نظر فنگ شویی در ورودی خانه دهانه خانه است زیرا انرژی حیاتی مکان ها (انرژی چی) پس از ورود به خانه بلافاصله در تمام اتاق ها پراکنده شده و در زندگی اشخاص جریان می یابد.

منبع :ویستا نیوز

(۹۰۸)