آیا اصلاح ژنتیکی باعث ایجاد انسان کامل می شود+فیلم

آیا اصلاح ژنتیکی باعث ایجاد انسان کامل می شود+فیلم

 

با پیش‌رفت علوم ژنتیک و نیز پزشکی و زیست‌شناسی امروزه اصلاح نژاد حیوانات (و گیاهان) نه به صورت تنها یک علم تحقیقاتی که به صورت رشته یا رشته‌های مهندسی و کاربردی درآمده است و از این راه پیشرفت‌های مادی و رفاهی فراوانی برای یشریت حاصل شده است. از آنجا که انسان خود از لحاظ زیست شناسی و علم فیزیولوژی یک حیوان محسوب می‌شود طبیعی است که تمایل اصلاح نژاد دامن‌گیر خود انسان هم بشود. این امر به‌ویژه از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که علم پزشکی که در مورد بدن و اجزای بدن انسان و کارکردهای آن صحبت می‌کند بسیار بسیار پیشرفته از علوم دامپزشکی و گیاه پزشکی است و هم‌چنین تحقیقات ژننتیک صورت گرفته روی انسان گسترده‌تر از موارد مشابه آن در دیگر جانداران است.

(۱۱۰)