آشنایی با بیماری سرطان و درمان آن | فیلم

سرطان یا چنگار یا کانسر یک بیماری نیست بلکه نوعی از بیماریست که در آن سلول های غیر طبیعی به صورت کنترل نشده تکثیر یافته و می توانند بافت های مجاور را درگیر کنند. بیش از ۲۰۰ نوع متفاوت از بیماری سرطان وجود دارد که هر کدام به شیوه های خاص ایجاد می شوند. چیزی که در همه ی آن ها مشترک است این است که همه آن ها به روشی مشابه شروع می شوند، با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول. سلول های سرطانی همچنین می توانند از طریق جریان خون یا لنف به سایر نقاط بدن گسترش یابند.

جسم انسان از میلیون ها سلول تشکیل شده است که در کنار هم، بافت هایی مانند ماهیچه ها، استخوان و پوست را می سازند که هر کدام یک عملکرد واحد دارند. سلول ها به طور طبیعی، با دو تا شدن به طریق منظم و کنترل شده تکثیر می کنند و منجر به رشد و ترمیم بافت های بدن می شوند.

بعضی اوقات تقسیم سلول ها، بدون کنترل و به صورت غیر عادی انجام می شود. رشد غیر عادی و بیش از حد سلول های بافت، تومور نامیده می شود که می تواند خوش خیم و یا بدخیم باشد.

تقسیم سلول های غیر طبیعی تحت کنترل نیستند و معلوم نیست که چه زمانی متوقف می شود، یک دسته از سلول های غیر طبیعی یک تومور نامیده می شود. همه تومورها سرطان نیستند. دو نوع تومور وجود دارد: خوش خیم و بد خیم.

تومورهای خوش خیم معمولا محدود به قسمت کوچکی از بدن است و اغلب به آهستگی رشد می کند. این تومورها بسته به اندازه و محلشان، مشکلاتی به وجود می آورند که با درمان تومور که غالبا جراحی می باشد، معمولاً بیمار مشکل دیگری نخواهد داشت.

سرطان یا تومورهای بدخیم نیز در یک فضای محدود شروع می شوند، امّا می توانند به بافت ها و ارگان های مجاور گسترش یابند. سلول های سرطانی ممکن است با جریان خون و یا سیستم لنفاتیک به مناطق دورتری در بدن منتقل شوند. تاکنون بیش از ۲۰۰ نوع سرطان شناسایی شده است.

(۸۳)