روش جالب تشخیص برخی بیماری ها در یک دقیقه | فیلم

روش تشخیص سلامتی با استفاده از وسایل ساده را در اینجا ببینید.

قاشقی را بر سطح زبان خود بکشید،آن را داخل یک کیسه نایلون تمییز قرار داده و زیر نور بگذارید.

۱- اگر قاشق تمیز ، بدون لکه و بوی ناخوشایند است،یعنی شما سالم هستید.

۲- اگر قاشق بوی متعفن و بد می دهد، معده یا ریه شما مشکل دارد.

۳-اگر قاشق بویی شیرین و مطبوع می دهد ، ممکن است دیابت داشته باشید.

۴- اگر قاشق بوی آمونیاک می دهد ، مشکل کلیوی دارید.

۵- اگر روی قاشق لکه سفید یا زرد وجود دارد ، تیروئیدتان خوب کار نمی کند.

۶- اگر قاشق لکه بنفش دارد،مشکل برونشیت،گردش خون ضعیف یا افزایش سطح کلسترول دارید.

۷-اگر قاشق لکه سفید دارد،عفونت تنفسی دارید.

۸-اگر قاشق لکه نارنجی دارد،مشکل کلیوی دارید.

(۱۵۲)