فیزیوتراپی کسل کننده است ، پس می توانید بجاش بازی کنید | فیلم

فیزیوتراپی کسل کننده است ، پس می توانید بجاش بازی کنید

به تازگی دچار آسیب دیدگی شدید، و در راه بازگشت یک ساعته به خانه از فیزیوتراپی هستید. آخرین چیزیی که میخواین انجامش بدید، انجام تنهایی تمرینات گیج کننده ای که زمان زیادی برای نتیجه بخش بودن میخواد. کاسمین میهایو یار TED ما، روش جالب و ارزانی را ارائه می کند که تمرینات کسالت آور فیزیوتراپی را به بازی ویدیویی با دستورالعمل کاملا شفاف تبدیل می کند.

(۲۵)