معرفی بازی موبایل استیکینگ | فیلم

شروع بازی Stickings با آموزش‌هایی ابتدایی از هر یک از مهارت‌‌ها شروع می‌شود؛ جایی که باید در هر یک از مراحل، استیک‌من‌ها را که از ناکجاآباد وارد مرحله می‌شوند، به شکلی هدایت کنید که به نقطه‌ی پایانی یا همان پورتال برسند.

هدف در هر یک از مراحل بازی ساده است و آن همانطور که اشاره شد رساندن استیک‌من‌ها به نقطه پایانی است. اما در این میان با توجه به حرکت استیک‌من‌ها در یک مسیر مستقیم، این شما هستید که باید با به‌کارگیری به‌موقع مهارت‌ها، بهترین مسیر را برای رسیدن سریع استیک‌من‌ها مهیا کنید.

تفاوت بازی Sticklings با Lemmings دقیقا از همینجا آغاز می‌شود. هر یک از مراحل بازی دارای امتیازی متفاوت بر اساس موفقیت است که برای دریافت آن باید تمام استیک‌من‌ها را در زمان مشخصی به نقطه‌ی پایانی برسانید. محدودیت زمانی هرچند در نسخه‌ اورجینال موجود نبود، اما در Sticklings چالش‌های جدیدی را پیش روی بازیکنان گذاشته است تا بهترین و سریع‌ترین مسیر را برای دریافت ستاره‌ی طلایی انتخاب کنند. عملکرد بازیکنان بر اساس تعداد استیک‌من‌های رسیده به نقطه‌ی پایانی و نوع ستاره‌ی دریافتی سنجیده می‌شود.

(۱۲۲)