معرفی بازی موبایل سیاره جنگ آنلاین: فتح جهانی | فیلم

بازی موبایل War Planet Online: Global Conquest جدیدترین ساخته کمپانی گیم‌لافت که مخاطبان بازی‌های استراتژی روی موبایل را هدف قرار داده است.

با شروع بازی، نگاهی به جهان بازی اندروید و آیفون War Planet Online: Global Conquest خواهید داشت. جایی که پر شده از پایگاه‌های بازیکنان سایر مناطق جهان که در این میان شما نیز یکی از آن‌ها هستید. در ابتدا نحوه‌ی گسترش پایگاه و تقسیم‌بندی محیط اصلی برای ساخت بخش‌های مختلف به شما یاد داده می‌شود و در ادامه متوجه می‌شوید که چگونه باید از منابع بازی استفاده کرد و هر منبع وابسته به کدام بخش است. اولین نکته کلیدی بازی که به شما گفته می‌شود، این است که مدام پایگاه خود را گسترش داده و منابع و سازمان‌های مختلفی را در آن بسازید. این کار جدای از بالا بردن قدرت شما، به فهم و آگاهی‌تان از سایر پایگاه‌ها و محیط اطراف نیز کمک می‌کند. برای مثل اگر پایگاه تحقیقاتی را راه بیاندازید، می‌توانید در بخش‌های مختلفی نظیر بخش تهاجمی پایگاه خود، بخش تدافعی یا بخش تحقیقات در مورد محیط را ارتقا داده و هر بار قدرت خود را بیشتر کنید.

(۸۲)