گیم پلی جذاب رد کردن مراحل ردلر در بازی بتمن؛ بخش دوم | فیلم

اگرچه بازگشت ریدلر به صفحات کمیک شخصیت او را به اندازه حضور Frank Gorshin بالا نبرد. دراولین قسمت از سریال Batman series ساخته آدام وست، گورشین حضوری بیاد ماندنی از این شخصیت با صدای خود به جای گذاشت.اجرای دیوانه وار گورشین به عنوان ریدلر او را یک شرور به یاد ماندنی و یکی از افراد موردعلاقه هواداران کرد.از آن جا بود که ادوارد تبدیل به یکی از افراد اصلی دشمنان بتمن شد.

در دومین حضور او در دوران Silver Age میزان جنون او کمی بیشتر شده بود. در حالی که تلاش میکرد با کمک حیله گری خود معماهایی مطرح کند اما ناچارا باعث میشد که او در حین ارتکاب جنایت گیر بیفتد، ادوارد متوجه شد که او نمی‌تواند یک جنایت را بدون فرستادن یک سرنخ در ابتدا به انجام برساند. بعد از فهمیدن این موضوع او سعی کرد تا دوباره معماهایی درباره جنایات خود را ارسال کند.

ادوارد تلاش میکرد تا معماهایی که ارسال میکند با جوهر نامریی نوشته شود یا بعد از خواندن منفجر شود تا کسی نتواند رد او را دنبال کند. اما به خاطر وجود بتمن هیچ کدام این ها کارساز نبود.

ادوارد به عنوان یک مانع موقتی در برابر اجرای قانون در گاتهام بود اما هیچ وقت به عنوان یک مانع جدی در برابر قانون ایستادگی نمیکرد . سوال این بود که چرا او کارهای خود را ناتمام انجام میدهد. در حالی که دیگران از یک تاریخچه پیچیده رنج میبردند مانند زخم های دوران بچگی ، بیماری ذهنی یا زندگی ناراحت. ادوارد هیچ کدام این ها را نداشت. او فقط یک نادانی بود که میخواست همیشه برنده باشد. در یک مصاحبه که با یک مستند تلویزیونی داشت نشان داد که اوRiddler است.

در سال بعد اوتاریکتر، فاسدتر شد. از ناکجاآباد ناگهان مشغول حلق آویز کردن یک نگهبان کتابخانه و شلیک به یکی دیگر در سر بود.هنوز در همان حالت شیک و پیک خود بود اما قتل در چشمانش موج میزد.

منبع : فانتزی کمیک

(۱۶۰۸)