معرفی هیروهای بازی اور واچ؛ بخش سوم | فیلم

هیروهای پشتیبان

Mercy

مرسی پشتیبانی است که قادر به درمان هم تیمی هایش و افزایش قدرت آن ها است. وی در هر لحظه می تواند تنها روی یکی از هم رزمانش تمرکز کند و با درمان او،  شانسش را برای بقا در مبارزات افزایش دهد

مهمترین قابلیت:

به لطف لباس خاصش، مرسی می تواند سرعت سقوطش را از ارتفاعات کنترل کند. این ویژگی به بازیکنان اجازه می دهد که با نگه داشتن کلید پرش هنگام سقوط، به آرامی روی سطح زمین فرود بیایند

Lucio

لوسیو پشتیبانی است بسیار چابک که هم تیمی هایش را درمان می کند و سرعت حرکت شان را افزایش می دهد. بر خلاف مرسی که فقط می تواند روی یکی از هم تیمی هایش تمرکز کند، قابلیت های امداد رسانی لوسیو به صورت منطقه ای است و به هر که در اطرافش باشد یاری می رساند

مهمترین قابلیت :

لوسیو می تواند با پریدن روی دیوار ها، روی آن ها راه برود. این قابلیت موجب می شود که لوسیو بتواند خود را به برخی مکان هایی که با پای پیاده قابل دسترسی نیستند برساند

Zenyatta

بین تمامی هیرو های پشتیبان، وی هجومی ترین آن ها است. با درمان کردن هم تیمی ها، یاری شان می دهد اما با دیگر قابلیت هایش قادر است آسیبی که به حریف می رسد را چندین برابر کند

مهمترین قابلیت :

سلاح اصلی زنیاتا پرتابه هایی به نام ارب هستند که هر کدام ۴۵ واحد آسیب وارد می کنند. زنیاتا می تواند در هر در دو ثانیه ۵ ارب شلیک کند و پس از پرتاب ۲۰ تای آن ها، باید با دو ثانیه مدیتیشن که نقش همان خشاب گذاری را دارد، مجددا ارب هایش را آماده به شلیک کند

Symmetra

شاید نخستین انتظاری که هر بازیکنی از هیرو های پشتیبان داشته باشد، قدرت درمان گری آن ها است. با این حال سیمترا به هیچ طریقی نمی تواند هم تیمی هایش را درمان کند! در واقع این هیرو بیشتر نقش پشتیبانی دفاعی را دارد و قادر است به خوبی از نزدیک شدن حریف به مناطق و محوطه های خاصی جلوگیری کند

مهمترین قابلیت ها:

سلاحی اصلی سیمترا، بردی فوق العاده کم، اما قدرتی بسیار دارد. این سلاح اشعه ای به هیرو هایی که حداکثر در ۵ متری وی باشند می تاباند و به مرور از سلامتی آنان می کاهد. هر چه این اشعه برای مدت بیشتری به حریف بتابد قدرتش هم بیشتر می شود. در ابتدا تنها ۳۰ واحد آسیب وارد می کند اما سریعا قدرت آسیب رسانیش به ۱۲۰ واحد افزایش می یابد. دقت کنید که این سلاح نیازی به هدف گیری ندارد، اشعه آن به صورت خودکار به نزدیک ترین حریف به سیمترا متصل می شود. ۱۰۰ واحد انرژی در خود جای می دهد که هر ثانیه شلیک با آن ۴ واحد از این انرژی را مصرف می کند. پر کردن این سلاح از انرژی ۱ ثانیه به طول می انجامد

منبع :دیجیاتو

(۲۸۰)