معرفی بازی موبایل رویاهای میمپی | فیلم

Mimpi Dreams یک بازی دوبعدی کاملا خطی است که در آن، شما باید در یک مسیر مستقیم به سمت جلو حرکت کنید و البته در این راه با جنگل‌ها، سیاه‌‌چال‌ها، کشتی‌‌های دزدان دریایی و دیگر جنبه‌های مربوط به آنها، آمیخته در جهانی رویاگونه، مواجه خواهید شد.

بخش گیم‌پلی در بازی Mimpi Dreams، بسیار ساده و عمل‌گرا طراحی شده است. در قسمت کنترل، در سمت چپ تصویر، دکمه‌هایی برای حرکت میمپی و در سمت راست، دکمه‌ای برای پرش او وجود دارد؛ اما از آنجایی که میمپی یک سگ است، انتظار پرش‌های خیلی بلندی را نداشته باشید.

اساس گیم‌پلی در بازی به همین سه دکمه‌ی اشاره‌شده در صفحه‌ی نمایش منتهی می‌شود؛ به‌صورتی که شما باید به جلو گام بردارید، از میان موانع گوناگون بگذرید و با اشیا و موجودات دیگر به صورت اشاره و کلیک ارتباط برقرار کنید.

معرفی بازی Mimpi Dreams

در طول هر مرحله اشیا و موجودات متفاوتی وجود دارند که از طریق حرکاتی مانند فشردن، کشیدن انگشت روی صفحه‌ی نمایش یا جابجایی لایه‌هایی از محیط، می‌توانید با آنها تعامل داشته باشید و معماهای بازی را حل کنید. پازل‌ها قلب Mimpi Dreams هستند.

(۱۳)