واکنش علیخانی به انتشار خبر فوتش از تلویزیون | فیلم

علیخانی در بخش بعدی برنامه درباره انتشار خبر فوت خود و اتفاقات پیرامون آن بیان کرد: ماجرا از این قرار بود که آقای توتونچی که در المپیک به عنوان مجری حضور داشت خبر کذبی مبنی بر فوت من را که در فضای مجازی انتشار پیدا کرده بود، در ارتباط مستقیم گفته بود. این حرکت در رسانه ملی غیر حرفه‌ای تلقی می‌شود. کاش از تهران استعلام می‌کردند و بعد می‌گفتند. وی ادامه داد: به دلیل اینکه در مرحله مونتاژ برنامه بودیم، من در دفتر خودم خوابیده بودم و با صدای یکی از دوستانم در دفتر بیدار شدم که با کسی صحبت می‌کرد و از زنده بودن من خبر می‌داد. زمانی که بیدار شدم تماس های گوشی‌ام زیاد بود و همان لحظه شماره عادل فردوسی پور  را دیدم که تماس گرفت و نگران بود. حتی یکی از دوستانم که با هم اختلاف داشتیم یک سال همدیگر را ندیده بودیم، بعد از شنیدن این خبر به دفتر من آمده بود و در حیاط گریه می‌کرد. قبول نمی‌کرد من زنده ام تا اینکه آمد دفتر و با قیافه داغون زد تو گوش من. گفتم چرا می‌زنی؟ گفت: فکر کردم مردی خبر مرگت من را اذیت کرد و بعد رفت.البته هنوز منتظرم آقای توتونچی به من زنگ بزند. من بودم حداقل زنگ می‌زدم اما نگرانی من این است که با توجه به این شایعات اگه روزی بمیرم کسی قبول نکند و بگویند شایعه است.

(۷۱)