حافظ خوانی خنده دار تماشاگران در برنامه دورهمی | فیلم

در دورهمی ۱۶ اردیبهشت مسابقه ی شعرخوانی بین تماشاچیان حاضر اجرا شد که بسیار خنده دار بود.

و تماشاچیانی که در مسابقه شرکت می کردند باید از روی دیوان حافظ قطعه شعری می خواندند.

 

(۳۰۱۹)