تست خوانندگی تماشاگران خندوانه با داوری غلامرضا صنعتگر | فیلم

در ادامه سه نفر از تماشاگران برنامه خندوانه به صورت داوطلب به عنوان خواننده خواندند و صنعتگر به آنها امتیاز داد.

صنعتگر درباره یکی از آن‌ها که صدای خوبی نداشت اما ظاهر و اسم خوبی داشت، گفت: او اگر کار کند، می‌تواند مثل برخی از خواننده‌ها کار کند. از طرفی امکانات آنقدر زیاد هست که صدایش را درست کند و بخواند.

(۱۳۲)


132
بازدیدها