دورترین خاطره ای که در یاد غلامرضا صنعتگر مانده است | فیلم

غلامرضا صنعتگر،در برنامه خندوانه در خصوص دورترین خاطره دوران کودکی خود اظهار کرد: زمانی که ابتدایی بودم، در عکاسی پدرم کار می‌کردم.

پنج تومان روزی بهم می‌داد. ابتدا نسبت به علاقه من به موسیقی اعتراض داشت، اما بعد‌ها مشوق من بود. کاش حضور داشت و احوال من را می‌دید.

(۲۴)