اجرای ترانه میشه ضامنم بشی توسط غلامرضا صنعتگر در برنامه خندوانه | فیلم

اجرای ترانه زیبای ” میشه ضامنم بشی ” توسط غلامرضا صنعتگر در برنامه خندوانه را مشاهده می کنید.

اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو

به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو

دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی

کمتر از آهو که نیستم میشه ضامنم بشی

اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم

دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم

روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم

خسته نیستم اگه من از راه دوری اومدم

بگم آفتابیو و عاشقم درست مثل جنوب

با همون لهجه دریایی که میدونی تو خوب

(۴۳۳)