خاطرات جالب مهران غفوریان از عاشق شدن و ازدواجش | فیلم

مهران غفوریان با اشاره به اینکه دو سال و چهار ماه است که ازدواج کرده، گفت: تصمیم داریم امسال بچه دار شویم.

خیلی اهل اینکه بچه را در ناز و نعمت بزرگ کنیم، نیستم. اتفاقا دوست دارم به دست آوردن هرچیزی برایش جذاب شود. مثل خودم که از ۱۷ سالگی کار کردم و هرچیزی که با پول کارم می خریدم، برایم جذاب بود.

(۳۰۴)