صحبت های ابتدایی تیم ها پیش از شروع مسابقه | فیلم

در گزارش پشت صحنه از مرحله نیمه نهایی مسابقه ادابازی اعضای تیم های برادران رجبی به جز گودرز (نصرالله رادش و محمد نادری) و خوشگلای بابا ( بیژن و پژمان بنفشه خواه ) پیش از شروع مسابقه صحبت هایی کردند که در برنامه پخش شد و می توانید مشاهده کنید.

(۶۸)


68
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>