نتیجه مسابقه ادابازی گروه های برادران رجبی و تیم ملی پانتومیم | فیلم

در برنامه ۶ فروردین خندوانه نصرالله رادش و محمد نادری در گروهی به نام برادران رجبی به جز گودرز و حامد آهنگی و مهرداد میناوند در گروهی به نام تیم ملی پانتومیم ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در مرحله اول رقابت گروه تیم ملی پانتومیم ایران امتیاز بیشتری کسب کرد. در مرحله دوم گروه برادران رجبی به جز گودرز امتیازش بیشتر بود و در مرحله سوم که مرحله بسیار حساسی بود در یک رقابت بسیار نزدیک گروه برادران رجبی به جز گودرز توانست با ۱ امتیاز بیشتر به مرحله بعد راه پیدا کند.

(۱۶۱)


161
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>