صحبت های اعضا تیم ها پس از پایان مسابقه ادابازی | فیلم

در پایان مسابقه ادابازی بین گروه های برادران رجبی به جز گودرز (نصرالله رادش و محمد نادری) و تیم ملی پانتومیم ایران (حامد آهنگی و مهرداد میناوند) در خندوانه در گزارش پشت صحنه مسابقات هریک از تیم ها صحبت های پایانی و نظرات خود را عنوان کردند که می توانید مشاهده کنید.

(۱۹۳)


193
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>