مرحله دوم مسابقه بین گروه های تیم ملی پانتومیم و برادران رجبی | فیلم

مرحله دوم مسابقه ادابازی بین گروه های برادران رجبی به جز گودرز (نصرالله رادش و محمد نادری) و تیم ملی پانتومیم ایران (حامد آهنگی و مهرداد میناوند) برگزار شد.

در این مرحله که بازی پانتومیم با کلمات ترکیبی است تیم ملی پانتومیم ایران ۵ امتیاز و برادارن رجبی به جز گودرز ۶ امتیاز کسب کردند.

(۱۸۸)


188
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>