صحبت های ابتدایی گروه های برادران رجبی و تیم ملی پانتومیم | فیلم

قبل از اجرای مسابقه ادابازی بین گروه های برادران رجبی به جز گودرز (نصرالله رادش و محمد نادری) و تیم ملی پانتومیم ایران (مهرداد میناوند، حامد آهنگی) گزارشی از پشت صحنه مسابقات و صحبت های ابتدایی گروه ها در خندوانه پخش شد که می توانید مشاهده کنید.

(۷۶)


76
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>