لحظه ورود گروه های برادران رجبی به جز گودرز و تیم ملی پانتومیم ایران | فیلم

برنامه دیشب خندوانه با حضور مهرداد میناوند، حامد آهنگی، نصرالله رادش و محمد نادری برگزار شد که نصرالله رادش و محمد نادری در گروهی به اسم برادران رجبی به جز گودرز با حامد آهنگی و مهرداد میناوند در گروهی به اسم تیم ملی پانتومیم ایران به رقابت پرداختند.

گروه حامد آهنگی و میناوند به همراه بنر تیم ملی پانتومیم ایران وارد برنامه شدند و دو پیراهن با شماره هادی نوروزی و سیروس قایقران به نادری و رادش تقدیم و یادی از درگذشتگان تیم ملی فوتبال ایران کردند.

(۳۴۴)


344
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>