صحبت های اکبر عبدی در مورد عاشق شدن و ازدواجش | فیلم

اکبر عبدی در پاسخ به سوال مهران مدیری در رابطه با عاشق شدنش گفت:” در سن ۱۹ سالگی عاشق شدم و قرار بود با هم فرار کنیم و به تهران بیایم ولی دختره رو تو حموم زندونی کرده بودن منم فکر کردم وقتی سر قرار نیومده لابد منو نمیخاد اما اون زده شیشه حموم رو شکسته و رگ های دستش پاره شده و بیمارستان برده بودنش، برای همین سر قرار نیومده بود من هم ۲۰ روز بعد با دختر عموی همون خانوم ازدواج کردم”

(۲۱۹)


219
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>