صحبت های اکبر عبدی از همکاری با کارگردان های بزرگ سینما | فیلم

اکبر عبدی در بخشی از سخنانش در واکنش به پرسش مهران مدیری درباره همکاری اش با کارگردانان مختلف یادآور شد: من با داریوش مهرجویی همکاری کردم. این افتخار را داشتم که راه رفتن جلوی دوربین، ایست بازیگر و… و حتی مفهوم سینما را از ناصر تقوایی بیاموزم و ۲۰ سال در خانه علی حاتمی سکونت داشتم، به شکلی که حتی گاهی دو تا سه ماه منزل خودم نمی رفتم.

او افزود: همچنین در این سال ها مدیون عبدالله اسکندری هستم که مشورت های زیادی با ایشان داشته ام چه در حوزه کاری و چه در حوزه زندگی خصوصی ام.

(۳۸)


38
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>