گلایه اکبر عبدی از برخی تهیه کنندگان و کارگردانان بابت طلب هایش | فیلم

جمعه ۴ فروردین ۹۶ برنامه دورهمی میزبان اکبر عبدی بود.

پس از گذشت مدتی از برنامه، گلایه های این هنرمند از بعضی کارگردانان و تهیه کنندگان آغاز شد و با ذکر بعضی نشانه ها سعی کرد به آنان بفهماند که بدهی خود را پرداخت نمایند.

(۵۸)


58
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>