خاطرات اکبر عبدی از عیادت مردم از او در بیمارستان و سلفی گرفتن هایشان | فیلم

اکبر عبدی در برنامه دورهمی حضور پیدا کرد و ابتدا از خاطرات بیمارستان و سلفی گرفتن و مزاحمت های ناخواسته هواداران در سال ۹۴ و ۹۵ گفت.

اکبر عبدی درباره سلفی گرفتن های مردم با وی و اینکه بیشتر وقت ها این سلفی گرفتن ها آزاردهنده است، بیان کرد: نمی دانم چه کسی سلفی را اختراع کرد، گاهی ما به بهشت زهرا می رویم و یا روی تخت بیمارستان بستری هستیم و بعد می بینیم یک نفر می آید و می خواهد عکس سلفی بیندازد.

متاسفانه طی دو سال اخیر ایشان درگیر بیماری قلبی و کلیوی بودند.

(۴۲)

دسته بندی : سرگرمی

42
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>