تست بازیگری پیمان معادی از داداشی های خندوانه | فیلم

در این قسمت از برنامه پیمان معادی از برادران جلوه که همان عروسک های جدید خندوانه هستند، تست بازیگری گرفت. فرخنده جلوه وقتی ادای احسان علیخانی را در حضور پیمان معادی در می آورد و تست بازیگری غنچه جلوه با صدای آبمیوه گیری در حضور پیمان معادی می باشد.

(۴۳۷)


437
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>