مرحله دوم ادابازی بین خوشگلای بابا و شاخدار دونتسک در مسابقه ادا بازی | فیلم

مرحله دوم ( پانتومیم کلمات ترکیبی) از مسابقه ادابازی بین گروه های شاختار دونسک ( احسان کرمی و سام نوری ) و خوشگلای بابا ( بیژن و پژمان بنفشه خواه ) برگزار شد.

(۵۸۰)


580
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>