مرحله پانتومیم کلمات ترکیبی بین پلنگ های خسته و فرشته های مامانی | فیلم

مرحله دوم ( پانتومیم کلمات ترکیبی) از مسابقه ادابازی بین گروه فرشته های مامانی (رامبد جوان و نیما شعبان نژاد) و گروه پلنگ های خسته (دانیال غفارزاده و شهریار خلدی) در برنامه خندوانه اجرا شد.

در ادامه مسابقه ادابازی در بخش واژه های ترکیبی، گروه فرشتگان مامانی کار خود را با کسب ۳ امتیاز شروع کردند و پلنگ های خسته با جمع آوری ۴ امتیاز پای به مرحله سوم گذاشتند.

(۶۱۰۸)


6,108
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>