مرحله سوم ادابازی بین تیم های گل های داوودی و شاخ های خندوانه | فیلم

مرحله سوم ( حدس نقاشی ) از مسابقه ادابازی بین گروه های گروه گل های داوودی ( سپند امیرسلیمانی و مهران غفوریان) و گروه شاخهای خندوانه (  امیرعلی نبویان و محمدحسین میثاقی ) در برنامه خندوانه را مشاده می کنید.

قسمت اول لیگ پانتومیم و مسابقه جذاب ادا بازی در خندوانه با اجرا علیرضا خمسه برگزار شد.

(۲۲۹۶)


2,296
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>