مرحله اول مسابقه ادابازی بین تیم های گل های داوودی و شاخ های خندوانه | فیلم

مرحله اول ( پانتومیم ساده ) از مسابقه ادابازی بین گروه های شاخ های خندوانه (  امیرعلی نبویان و محمدحسین میثاقی ) و گروه گل های داوودی (سپند امیرسلیمانی و مهران غفوریان) در برنامه خندوانه برگزار شد.

(۸۲۱۱)