مرحله اول مسابقه ادابازی بین تیم های گل های داوودی و شاخ های خندوانه | فیلم

مرحله اول ( پانتومیم ساده ) از مسابقه ادابازی بین گروه های شاخ های خندوانه (  امیرعلی نبویان و محمدحسین میثاقی ) و گروه گل های داوودی (سپند امیرسلیمانی و مهران غفوریان) در برنامه خندوانه برگزار شد.

(۴۰۶۹)


4,069
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>