کل کل ۵ دقیقه ای گل های داوودی و شاخ های خندوانه پیش از شروع مسابقه | فیلم

در شب اول این مسابقات، امیرعلی نبویان و محمدحسین میثاقی در گروه شاخ های خندوانه و سپند امیرسلیمانی و مهران غفوریان در گروه گل های داوودی به رقابت پرداختند.

در این مسابقه اعضای دو تیم شرکت کننده به مدت ۵ دقیقه برای هم کری خوانی می کنند و با هم کل کل می کنند.

(۱۱۴۶)


1,146
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>