پرتاب دارت دوبلورهای پیشکسوت در خندوانه | فیلم

مهمانان دیشب برنامه خندوانه حسین عرفانی، منوچهر والی زاده و محمد عبادی از دوبلرهای ایران بودند. رامبد جوان از آن ها خواست دارت پرتاب کنند که سه دوبلور تصمیم گرفتند منوچهر والی زاده این کار را انجام دهد. این گروه آخرین مهمانان بهمن ماه خندوانه بودند که نتوانستند رکورد بزنند و محمدمهدی عسگرپور توانست برنده مسابقه پرتاب دارت ۷۸ میلیونی خندوانه شود.

(۱۰۰)