صحبت های بامزه دوبلورها درباره سریال های چینی | فیلم

رامبد جوان دیشب میزبان سه دوبلور پیشکسوت منوچهر والی زاده، حسین عرفانی و محمد عبادی بود.

در ابتدای گفتگو سه دوبلور فعال و پیشکسوت از سال‌های ورود خود به این حرفه گفتند.

حسین عرفانی تولد هنر دوبله در ایران را مربوط به سال ۱۳۲۴ دانست.

والی زاده درباره کار دوبله گفت: اصل کار دوبله داشتن سرعت در ادای کلمات است و دوبلورها باید کلمات را از فیلم بگیرند و به زبان فارسی به مخاطبان برسانند همچنین باید بتوانند حس و حال فیلم را به بیننده منتقل کنند. مهمانان درباره دوبله سخت و زبان خنده دار چینی ها توضیحاتی می دهند که دیدنش خالی از لطف نیست.

(۲۱۸)