قصه شیرین شاهنامه از زبان سیاوش طهمورث در خندوانه | فیلم

سیاوش طهمورث بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون که دیشب مهمان برنامه خندوانه بود در این برنامه قصه شیرین سیاوش در شاهنامه را با بیان شیرینش تعریف کرد. وی کل شاهنامه را نقالی کرده که در رادیو نیز پخش شده است.

(۱۱۱)


111
بازدیدها