لبخند پیمان سرحدی در خندوانه | فیلم

پیمان سرحدی مهمان برنامه خندوانه طبق رسم برنامه به تماشاگران در منزل برای گرفتن رأی لبخند می زند که شما می توانید لبخند ۱۵ ثانیه ای او را در این قسمت ببینید.

 

(۹۷)


97
بازدیدها