قول سعید عزت اللهی در برنامه خندوانه | فیلم

قول سعید عزت اللهی در برنامه خندوانه

سعید عزت اللهی در برنامه خندوانه قول داد ۶ نفر از کودکان بی بضاعت را با هزینه خود به مشهد مقدس بفرستد. او علاوه بر این قول داد کودکانی را که از قشر ضعیف هستند یک بار با خود به زمین چمن ببرد و با آن ها فوتبال بازی کند.

(۲۵۸)


258
بازدیدها