عاشق‌ شدن از طریق مغز است یا قلب | فیلم

عاشق‌ شدن از طریق مغز است یا قلب

دکتر غلامحسین ریاضی در پاسخ به سوال رامبد جوان، در خصوص عاشق‌شدن از طریق مغز است یا قلب، اظهار داشت: در اواخر قرن نوزدهم محققان متوجه شدند، بیمارانی که به خاطر عارضه تومور بخشی از مغز خود را برداشتند، برخی کارکردهای احساسی‌شان از بین می‌رود. در نتیجه محققان، به این نتیجه رسیدند مغز اصلی‌ترین ارگان در امور حسی است. هر نقطه از مغز یک کاری انجام می‌دهد. حتی در کتاب اشارات ابن سینا و فارابی مطرح شده که حافظه در پشت سر است؛ زیرا کسی که از پشت زمین می‌خورد، بعضی چیزها یادش می‌رود. وی پس از توضیحات بیشتری در این باره ادامه داد: دلیل اینکه می گوییم با قلب عاشق می شویم این است که وقتی مغز یک عملکرد هیجانی مانند عشق پیدا می کند ماده ای وارد خون می شود که باعث انقباض قلب  می شود و در آن لحظه می گوییم بند دلم پاره شد و عاشق شدن را به قلب نسبت می دهیم.

(۹۴)


94
بازدیدها