توضیح درباره اثرات مخرب امواج الکترو مغناطیس بر بدن در خندوانه | فیلم

توضیح درباره اثرات مخرب امواج الکترو مغناطیس بر بدن در خندوانه

دکتر غلامحسین ریاضی استاد دانشگاه تهران و مهمان دیشب برنامه خندوانه در خصوص تأثیر امواج الکترومغناطیس بر بدن انسان بیان کرد: بدن یک طبیعت نرمال دارد. اگر در بدن ما امواج الکترومغناطیس وجود نداشت، ما نمی‌توانستیم تحت تأثیر امواج دیگری باشیم. امواج الکترومغناطیسی با اینکه دیده و حس نمی شوند اثرات مخربی روی بدن می گذارند زیرا نرم بدن را تغیییر می دهند.

(۱۱۹)


119
بازدیدها