محمد مهدی عسگرپور در پرتاپ دارت از دیگر مهمانان پیشی می گیرد | فیلم

محمد مهدی عسگرپور در پرتاپ دارت از دیگر مهمانان پیشی می گیرد

محمدمهدی عسگرپور مهمان دیشب برنامه خندوانه در پرتاب دارت با ۴۹ امتیاز تا به اینجا نفر اول پرتاب دارت در خندوانه است و از دیگر رقیبانش پیشی گرفته است.

(۱۰۱)


101
بازدیدها