تقلید جذاب صدای موسیقی با دهان | فیلم

لحظاتی بسیار جذاب با مرد بی نظیر تولید صدا

در این ویدیو لحظاتی جالب از هنرمند استرالیایی ملقب به تام را مشاهده می‌کنید که لحظاتی جالب با اجرای تقلید موسیقی با دهان برای شما رقم می‌زند.

(۴۳۴۴)