بخشی از صحبت های محمدرضا جوادی یگانه مهمان خندوانه | فیلم

بخشی از صحبت های محمدرضا جوادی یگانه مهمان خندوانه

بخشی از صحبت های محمدرضا جوادی یگانه مهمان ویژه برنامه خندوانه به یاد آتش نشانان فداکار حادثه پلاسکو و تحلیل خشم مردمی نسبت به این حادثه ی تلخ.

محمدرضا جوادی یگانه، عضو هیات علمى گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران است. علائق پژوهشی و حوزه های تدریس وی عبارت است از: جامعه شناسی تاریخی، شخصیت و خلقیات ایرانی، جامعه شناسی ادبیات و خواندن، بازاریابی اجتماعی.

 

(۱۷۳)


173
بازدیدها