خندوانه این بار بدون حضور تماشاگر به یاد قهرمانان پلاسکو | فیلم

خندوانه این بار بدون حضور تماشاگر به یاد قهرمانان پلاسکو

این بار خندوانه بدون حضور تماشاگر و بدون خنده به یاد قهرمانان پلاسکو برگزار شد. در این قسمت سعی شده تا به ابعاد مختلف فرهنگی،اجتماعی این حادثه پرداخته شود.

قرار است برنامه “خندوانه” یک کمپین جدید را راه اندازی کند که در این برنامه درباره این کمپین صحبت می شود. همچنین محمدرضا جوادی یگانه جامع شناس مهمان برنامه است.

(۶۳)


63
بازدیدها