فستیوال جالب جنگ موشک ها | فیلم

فستیوال جالب جنگ موشک ها

به دلیل مهمی تمام خانه های این محل با توری های فلزی محافظت شده اند. چون که قرار است با ۵۰۰۰۰ موشک دست ساز مورد حمله قرار بگیرند. این فستیوال جنگ موشک ها نام دارد. تاریخچه آن به قرن نوزدهم بر می گردد. زمانی که عثمانی ها جزیره را اشغال کرده بودند. ساکنین دو روستا سعی داشتند برج زنگ کلیسای طرف مقابل را با موشک مورد هدف قرار دهند. در خلال این مراسم افراد داخل کلیسا به تماشای جنگ موشکی می نشینند.

(۶۵)